Archief chronologisch van onder naar boven vanaf 02-05-2001 tot onlangs 
 

  Met voorbedachten rade

O, wat had ik m'n best gedaan op "Najib & Julia" en dan ook nog de halve zomer doorgewerkt, want de eerste aflevering van deze dertien-delige zou eind October op het scherm verschijnen. Gisteren zaten we met de dames van de afdeling drama van de AVRO naar de eerste drie delen te kijken toen het telefoontje kwam; Joop, de netmanager, met de mededeling dat het geval pas vanaf twaalf januari 2003 de lucht in gaat, iets met begrotingsoverschrijdingen in zijn boekjaar.
     
  De bouwfraude volgens NRC-Handelsblad
door Micha Kat

Een parlementaire enquête zorgt altijd weer voor de nodige journalistieke stress, maar het huidige onderzoek naar bouwfraude spant wat dit betreft wel de kroon. Criminele witte boorden, illegale prijsafspraken in zompige wegrestaurants, schaduwboekhoudingen achterop bierviltjes in nauwelijks leesbare krabbels: Watergate verbleekt erbij. Dit is het echte werk!
     
  Zo zijn onze manieren

Met belangstelling en bezorgdheid hebben wij, via publicaties in de dagbladpers, kennis genomen van enkele passages uit het laatste jaarverslag van uw firma.
In dit jaarverslag wordt o.a. gesteld dat het aantal roofovervallen en winkeldiefstallen verontrustend is toegenomen en dat het meeste aantal overvallen wordt gepleegd door daders van niet-nederlandse afkomst.
     
  Was Uw handen in onschuld

In NRC-Handelsblad van afgelopen Zaterdag vraagt Elsbeth Etty zich af hoe we van het haar inziens door de moord op Fortuyn 'besmette debat' gaan afkomen. Etty had onlangs nog een niet geplaatste ingezonden brief nodig om uit te leggen waarom ze zich 'geïntimideerd' voelt door de LPF en trawanten. De schattebout.
     
  D.C., Van der G. & Van G.
door D.C. Lama

Ze had me een geheimpje verteld, zoiets gebeurt nou eenmaal vaak na seks.
     
  De stilte na het gekwebbel

In de week voor de moord op Fortuyn werd mijn persoontje in Vrij Nederland aangevallen door Hans Maarten van den Brink, zich noemend collumnist. Nu ja, 'aangevallen', ik mocht lezen dat ik 'eindelijk weer ééns de krant' had gehaald door op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen op de voorpagina van Het Parool te adverteren met: "Waarom zou een toneelstuk niet verboden mogen worden?
Stem PVDA.
Stem Fatima Elatik."
     
  In mijn onschuld

Afgelopen Vrijdag werd ik gebeld door iemand die zich voorstelde als "Menno de Galan". Daarmee werd ik geacht te weten dat 't hier een wakkere verslaggever van NRC-Handelsblad betrof; meneer wilde weten van de financiën van Fortuyn. En zo lees ik over een door mij getipte sponsor van de Fortuyn's verkiezingskas dat 'het diner' niet succesvol was.
     
  Geachte Hoge Raad

Ik schrijf U over een onderwerp dat ik, als ik de juristen geloven mag, nooit meer kan aanroeren. Nou ja, ik kan het wel doen, maar, aldus die juristen, dan krijg ik onmiddellijk een proces met een dikke vette schadeclaim aan mijn broek, dat ik gegarandeerd ga verliezen.
     
  Het schaduwcommando van de prins deel 6

door Jan Portein

Naar eigen zeggen werd Slobodan Mitric, alias Karate Bob, in de tweede helft van de jaren zeventig toen hij tijdens zijn detentie in Scheveningen verbleef door de geheime groep rond Hans Teengs Gerritsen ingezet in een grote heroïnezaak. Die affaire vormde de inleiding tot een langdurig kruisen der degens met "Mooie Tinus" Fens, de toenmalige koning van de Haagse onderwereld. Mitric werd daarbij gerund door "kolonel" Kurt Görlitz en overste b.d. William Küchler.
 
  De stille staatsgreep
(Voorwoord bij 'Niemands knecht', pamfletten uit het Hemelrijk 1993 - 2002 door Pamela Hemelrijk)

Eén van de grotere denkers die namens Paars de moord op Fortuyn voorbereidde schijnt nu in therapie te zijn: laat ons hopen dat de therapeute af en toe een klappertjespistool tegen Ad Melkerts slaap zet om meneers gevoel voor democratische verhoudingen wat aan te scherpen, want daarvan gaat zeker een helende werking uit voor deze patiënt.
     
  Wederom: 'demoniseren'

Zeer geachte heer van Gogh,

Hoezeer U ook steeds weer door middel van opbouwende kritiek het journalistieke peil van NRC-Handelsblad poogt te verbeteren, toch blijft het mogelijk dat aan uw corrigerende blik zo nu en dan iets ontsnapt.
     
  Het schaduwcommando van de prins deel 5
KOP


door Jan Portein

Slobodan Mitric - alias Karate Bob - knapte in de jaren zeventig en tachtig klussen op voor een geheime groep onder leiding van Hans Teengs Gerritsen. Eén van die klussen had naar eigen zeggen te maken met de zaak Menten, de ander met een grote drugszaak.
  Mens Mens

In een groot onderhoud met de Telegraaf van afgelopen Zaterdag verklaart Harry Mens dat 'ie Oger zo ver heeft dat het merk mijn persoon'tje in het pak wil steken. De vraag is of ik dat wil.
     
  Kat vs Dommering

De klacht van Micha Kat tegen Mr. E. J. Dommering, diens verweerschrift en Kats reactie daarop.
     
  Het schaduwcommando van de prins deel 4

doorJan Portein

In de jaren zeventig en tachtig stond Slobodan Mitric (alias Karate Bob) te boek als een gevaarlijke crimineel.
 
  Graaf Dracula

Wat 't precies is met Ferry Hoogendijk, geen idee, maar waar de man ook verschijnt ruik ik olie en corruptie. Met z'n lange haar dat in de schildpadachtige nek van een 68-jarige valt, heeft Ferry veel van de onverzadigbare Dracula; altijd bereid jouw dochter te ontmaagden, een rasintrigant en ook overigens het poenige lichtgewicht dat nodig is om de erfenis van Fortuyn zo efficiënt mogelijk om zeep te helpen. Onlangs bood Ferry zijn wippertje bij Sotheby's het ministerschap van Cultuur aan. Het arme schepsel keek of ze water zag branden.
Mooie TV was dat.
     
  Ben bij Ben

Ben Knapen werd beroemd als de hoofdredacteur van NRC-Handelsblad die een columnist - Van Doorn - ontsloeg vanwege een hem onwelgevallige mening. Sindsdien denkt Knapen 'strategisch' mee bij de Perscombinatie en geeft adviezen om journalisten weg te pesten.
Maar Ben wil ook wel 'ns wat anders.
     
  Meesterspion, het geheime leven van Prins Bernhard

door Tomas Ross

Juliana weigert haar zieke echtgenoot te bezoeken maar doet dat stampvoetend toch onder druk van de RVD en het Polygoon-journaal. Bernhard, die het driftig geklik van Juul's hakken al hoort, houdt zich, even driftig, slapend, waarop een woedende Juliana hem met haar tas begint te slaan onder de woorden " Ik weet dat je wakker bent!"
     
  Het schaduwcommando van de prins deel 3

door Jan Portein

Met het gegeven dat het geheime commando van Teengs Gerritsen zich inliet met de Menten-affaire komt opnieuw de veronderstelling tot leven, dat de prins en de miljonair uit Blaricum wel degelijk iets met elkaar te maken hebben gehad.
 
  Judas

En zo gewerd ons via de geëigende kanalen dat Majesteit telkens weer des duivels wordt als haar schoondochter 't - publicitair gesproken - te dol maakt. Zo geviel 't dat Maya Meijer, doctoranda in de Kunstgeschiedenis en wezenloos gevuld als eigenaresse van onder andere het Haagse Promenade Hotel, dit jaar voor 't eerst voorzitter was van het comité dat de jaarlijkse beeldententoonstelling op het Lange Voorhout organiseert. De afgelopen vier keer was de opening verricht door Majesteit zelve, die zelf ook wel 'ns een beeldje kleit en zich zodoende Kunstenares waant.
     
  Ammonia

Theo. Als je wilt weten wie er achter de moordop Fortuyn zit adviseer onderzoek te doen naar de ongebruikte ammoniakrechten in de ammoniakadministratie van Ministerie van Landbouw. Uit het feit dat de verdachte zgn mond houdt over zijn motief; mag je concluderen dat de bekendmaking van zijn motief, de opzet van zijn deal teniet zou doen.
     
  Het Goede en het Ware

door Pamela Hemelrijk

In het café zat ik te praten met een hele aardige academicus van een jaar of dertig. Het gesprek ging natuurlijk weer over politiek, en ik zei dat journalisten tegenwoordig dezelfde minachting ten toon spreiden jegens hun lezers als politici jegens hun kiezers. En dat de kranten, door hun lezers niet voor vol aan te zien, bezig zijn in snel tempo hun eigen graf te graven. Volgens mij dan.
     
  Bromet

Omdat Frans Bromet de beste ondervrager van de Nederlandse televisie is, was ik benieuwd naar de niet uitgestraalde gesprekken die hij voor de VPRO voerde met de lijsttrekkers van de laatste verkiezingen.
     
  Het schaduwcommando van de prins deel 2

Vorige keer schilderden wij hoe in het midden van de jaren zeventig de in de gevangenis verblijvende Slobodan Mitric in de greep raakte van een "Gladio"achtig Nederlands netwerk dat onder leiding stond van Hans Teengs Gerritsen, vriend en intimus van prins Bernhard sedert 1930.
     
  Het schaduwcommando van de prins deel 1

Eind augustus van dit jaar werd Zwitserland opgeschrikt uit haar Alpendromen door een schandaal van 7.5 op de schaal van Richter. Dino Bellasi, een voormalig accountant van de rond de 130 man tellende Zwitserse geheime dienst bleek in de afgelopen vijf jaar een slordige 12 miljoen gulden achterover te hebben gedrukt via valse declaraties.
     
  Spinvis

Niks verschrikkelijker dan Nederlandse popgroepen die pretentie hebben met hun teksten. Toen Karel, web-master van deze site, mij een tijdje geleden 'iets heel bijzonders' aankondigde 'op Nederlands gebied' zette ik mij dan ook schrap.
Het geval heette Spinvis en was een debuut.
Geen mooie stem, soms onverstaanbaar gemixed, soms hartstochtelijk, soms saai en toch...
n toch...
         
  NRC manipuleert lustig verder

door Micha Kat


Nadat NRC Handelsblad de eigen advocaat inhuurde om de lezers onder het pseudoniem van onafhankelijk professor in de Informatiekunde uit te leggen dat de strafklacht van Spong en Hammerstein niet alleen dom is, maar ook schadelijk voor ons land, hebben de heren van stand in Rotterdam niet stil gezeten in hun onverminderde aandrang hun publiek op het verkeerde been te zetten en te manipuleren.
Wat een enkele uitglijder van een hoofdredacteur al niet vermag!
     
  De doofpottenwinkel van Jos van Kemenade

door Dick Berts

Zes weken slechts had Jos van Kemenade in 1998 nodig om te rapporteren dat er geen sprake was geweest van een doofpot bij de afhandeling van de affaire-Srebrenica. Vier jaar later constateert het NIOD met zoveel woorden dat de Commissaris van de Koningin een valse voorstelling van zaken heeft gegeven en dat zijn onderzoek niet gericht was op waarheidsvinding maar op damage control.
Daags voor zijn démasqué werd de scheidende Commissaris der Koningin in Noord-Holland nog ijlings benoemd tot Minister van Staat; de hoogste eer die een politicus ten deel kan vallen.
     
 

 

Aan: Nelleke Noordervliet
Van: Theo van Gogh
Cc: De Gezonde Roker (www.theovangogh.nl)
Amsterdam, 10 Juni 2002

Ha Nel!

De laatste keer dat ik een ingezonden briefje stuurde naar de Volkskrant was toen mijn voor TV ten burele van Opzij uitgesproken citaat naar Mevrouw Roland Holst:"De zachte krachten zullen overwinnen", in het katern "Stroom" werd opgetekend als "Vrouwen moeten verkracht worden!" Uiteraard werd mijn moeite niet beloond met plaatsing, dus je zult 't me niet euvel duiden dat ik als reactie op jouw Volksrant-collumn hedenmorgen niet de moeite neem naar de Wibautstraat te schrijven.
Onder het kopje "Drollen voor de rooien" schrijf je een klagerige beschouwing over het ontketende gepeupel dat linkse politici bedreigen zou, intimideren en zo meer. Natuurlijk mocht ik weer een vergelijking lezen met het publiek dat in 1936 de stadions in Neurenberg en Berlijn bevolkte - houdt die Tweede Wereldoorlog ooit op voor PVDA-leden? - en ook overigens was de teneur van je' beschouwing dat Fortuyn's aanhang te ver gaat. Ik citeer je letterlijk:"Een mening kan scherp zijn en controversieel, kan ergeren en boos maken, verontwaardiging oproepen, maar heeft niet de bedoeling te krenken, te dreigen of te vernederen." Ik krab me achter m'n oor en zet nog even op en rijtje wat er door Paarse politici over de Goddelijke Kale gezegd werd tijdens de campagne.
Van 'een gevaarlijke man' (Kok) tot het citeren van Anne Frank door die grote denker van D'66, van Le Pen en 'Nederland ontwaakt!' (Melkert) tot enfin, noem maar op, de hele verkiezingscampagne van de gevestigde orde is er op gericht geweest niet in debat te gaan met Fortuyn, maar hem monddood te maken met een hetze die als strekking had dat de gruwelen van gaskamers en racisme bij deze meneer weer tot leven zouden komen.
Toen ik onlangs bij Witteman voor de camera Juffrouw Halsema van Groen Links van harte feliciteerde met het neerschieten van de steen des aanstoots, was woede en gekrenktheid mijn deel. Waarom toch?
Dit is toch wat Kok, De Graaff, Melkert, Dijkstal en Rosenmöller gewild hebben? Fortuyn, die een revolutie van kansarme kleine luyden leidde - autochtoon èn allochtoon - en die aan de vooravond stond van een veertig á vijfenveertig zetels in de Kamer en daarmee in ieder geval de kans op een premierschap.
Wat er gebeurt is, beste Nel, is dat honderdduizenden mensen die anders niet waren gaan stemmen en die hun hoop hadden gevestigd op die merkwaardige paradijsvogel uit de dark-room, voortdurend te horen hebben gekregen dat hun steun terecht zou komen bij een moordenaar en neonazi. Zelfs na de moord is er niet de minste twijfel geweest bij de Rosenmöllers en de scribenten uit jouw hoek aan de 'harde campagne' die gevoerd werd.
't Was beschamend om ook nog 'ns de arrogantie te moeten zien van een minister-president die het volk aan de vooravond van de verkiezingen kwam uitleggen dat wij 'met ons verstand' dienden te stemmen.
Ik, die niet van plan was ooit nog naar de stembus te gaan, kon niet anders dan op de corrupte nazaten van Pim te stemmen, al was dat dan maar voor één keer.
Wat fatsoenlijke PVDA-leden als jij maar niet begrijpen, is dat er een democratische revolutie in bloed werd gesmoord, onder verwijzing naar het fascisme en de Tweede Wereldoorlog. Fortuyn is het laatste slachtoffer van die oorlog en voor 't eerst in de vaderlandse geschiedenis is Amsterdam het broeinest van de reactie en niet de voorloper gebleken; onder Amsterdam versta ik gemakshalve dan maar even het 'politiekcorrecte' denken zoals geventileerd door Oudkerk, Melkert en al die anderen.
De geest is uit de fles en er is geen Fortuyn meer om hem er weer in te krijgen. Wie zaait zal oogsten, en ik vind jouw column dan ook een exemplarisch voorbeeld van het zelfbeklag dat nu door de progressieve gelederen waart.
Op 8 maart jl. vroeg ik me op m'n website af waarom Fortuyn nog niet was neergeschoten? 't Is jammer dat ik iets te vaak gelijk krijg.
De haat en de terreur die jarenlang is aangemoedigd door ook jouw PVDA, heeft z'n beslag gekregen. Ik zeg niet dat die partij Volkert de moordenaar heeft gevraagd om de trekker over te halen, ik zeg wel dat Melkert en Kok hebben opgeroepen de loop van het wapen te richten.
Naar verluidt zit Melkert nu in therapie. Ik hoop dat de therapeut zo af en toe een klappertjespistool op meneer's slaap zal zetten, als louterende gewaarwording van democratische verhoudingen.
Zoals bij de progressieve gemeente bijna iedereen stilzwijgend instemde met het opblazen van Mevrouw Janmaat - die jammer genoeg slechts één been verloor - en er nooit 'ns een Kamervraag uit die hoek is gekomen over het falen van onze zogeheten rechtsstaat als 't ging om het recht van de schlemielige doctorandus te beweren 'Vol is vol', zoals de gesubsidieerde gedachtepolitie jarenlang klaar stond om Fortuyn voor de rechter te dagen en te laten veroordelen op zijn meningen, zoals bij miljoenen mensen de overtuiging heeft post gevat dat hun mening over de islam en buitenlanders eigenlijk niet mag omdat de Nelleke Noordervliets van deze wereld daar anders over denken, zo zie ik gefascineerd hoe het geteisem van jouw oorspronkelijke parochie - de handelsreizigers in gaskamers en Eichmann - nu hun handen in onschuld wassen en krokodillentranen plengen. Wat dóe jij in dat gezelschap?
Begrijp me goed, iedere bedreiging is er één te veel, ook als die Melkert treft. Maar vooralsnog kan ik niet anders dan constateren dat Melkert leeft en Fortuyn niet meer. Toen ik mij in het openbaar voor Fortuyn uitsprak en van alle kanten anonieme brieven en telefoontjes kwamen om mij in niet te mis te verstane bedreigingen duidelijk te maken dat ik aan de verkeerde kant van de streep stond,
heb ik nooit overwogen naar de politie te gaan; die zou me van harte hebben uitgelachen, net als bij Fortuyn. Meneer De Vries (PVDA), minister van Binnenlandse Zaken, verklaarde na de moord dat Fortuyn zou bellen 'als 'ie bedreigd' werd.
Right.
't Lijkt mij heel instructief dat ook de grote denkers van de PVDA met het bloed aan hun handen van de moord op Fortuyn 'ns stuiten op het klimaat van haat en verdachtmaking dat uit hun eigen koker tevoorschijn kwam. Hoewel, nogmaals; iedere vorm van bedreiging is ondemocratisch en verwerpelijk.
Tot slot; ik lees ook dat je je opwindt over het gebruik van het woord 'geitenneuker', een mede door mij geïntroduceerde term waarmee de El Moumni's die onze vrijheden 't liefst om zeep zouden helpen, worden aangeduid. Bij de overste Khomeiny - een zoals je weet in kringen van moslimfundamentalisten hoog geëerd herder - valt in een brochure te lezen dat de moslimman zich tijdens de ongesteldheid van 'de onreine vrouw' zich in zijn seksuele nood mag wenden tot het
kameel of de geit. Ik citeerde deze geestelijke.
Jij hebt toch wel respect voor andere culturen?
Ik wel; 't is allemaal een kwestie van je op de hoogte stellen, nietwaar?
Fortuyn's omwenteling is gesmoord en de massahysterie die het gevolg was zal heus wel weer overwaaien. Wat niet weggaat is de woede bij honderdduizenden uitgespuugde stemgerechtigden. Wil er iets van een verzoening tot stand komen, dan zal dat moeten gebeuren met een gebaar van goede wil van de zijde van de aanstichters van de hetze tegen Fortuyn. Ik zie niet dat de kwaadheid zal luwen zolang Melkert, de Graaf en Rosenmöller in de Kamer zitten; mijn zwerende eksteroog vertelt me eerder dat 't nog jaren gaat duren voordat de verhoudingen tussen Links en Rechts enigszins genormaliseerd zijn.
't Zal me een genoegen zijn om de mijns inziens verkeerde voorstelling van zaken die uit jouw schrifturen naar voren komt, met de pen te bestrijden, hoe onmachtig mijn website vergeleken met jouw Volkskrant ook is.
Schrijf je terug?
Uiteraard zou jouw bijdrage ongecensureerd aan mijn twaalfduizend lezers worden voorgelegd. En overigens?
Niets, behalve de stilte van het graf waarover de boodschappers van Paars zichheimelijk verkneukelen. Nogmaals; van harte gefeliciteerd, es ist erreicht!

Met een plechtige knipoog,

Theo van Gogh

 

Aan: Theo van Gogh
Van: Nelleke Noordervliet
Amsterdam, 10 Juni 2002

Ha Theo,

Ik ken je als een goede lezer. Daarom hoef ik je de intentie van mijn column van vanmorgen niet uit te leggen. Ik doe het toch maar, voor het geval ik tekort ben geschoten in duidelijkheid.

In de eerste plaats: Ik ben geen lid van de Partij van de Arbeid. Ik ben het wel geweest, maar heb tien jaar geleden mijn lidmaatschap opgezegd. Daar heb ik nooit spijt van gehad. Ik heb wel altijd de PvdA met belangstelling, zij het kritisch, gevolgd. Jij houdt mijn columns goed bij, je weet dus dat ik diverse malen de houding van de Partij van de Arbeid heb geanalyseerd en aangeklaagd.

Het doel van mijn column was in algemene zin mijn ergernis uit te spreken over scheldpartijen en dreigementen. Doet er niet toe wie zich daaraan schuldig maakt, links, rechts, midden, pimpelpaars, oranje, rood. Het betreft iedereen die vindt dat zijn mening meer nodig heeft dan kracht van argumenten. Het kan me niet schelen van welke kant de drollen en de kogels komen. Uit een zin van jou begrijp ik dat je het wat dat betreft met me eens bent. "Begrijp me goed, iedere bedreiging is er één teveel, ook als die Melkert treft."

Na de verpletterende nederlaag van soft-links (Jan Marijnissen won immers!) werd duidelijk dat de verguizing van de gevestigde politiek vooral wordt gericht op de PvdA, de rooien. (VVD gaat gewoon weer meedoen; D'66 was altijd quantité négligeable). Ze hebben zeker de schrobbering van de kiezers verdiend, maar de manier waarop sommige gewone, hardwerkende lokale volksvertegenwoordigers worden bespuugd en bedreigd, gaat me te ver. Wat me ook te ver gaat is de deemoedige houding van sommige PvdA-ers. Nu opeens zijn er geen boetekleden en is er geen as genoeg. Ze moeten hun fouten erkennen, hun leven beteren, maar zich niet in het stof wentelen, zoals een hond op zijn rug gaat liggen als hij zijn meester erkent.

Een kenmerk van scheldpartijen en dreigementen is de relatieve anonimiteit waarin ze plaatsvinden, onder dekking van een massale beweging. Mijn alinea over massa's ging simpelweg over massa's. Ik vergelijk massa's van verschillende pluimage. Ik had er nog meer kunnen noemen behalve de volksopstanden van Parijs 1789, Petersburg 1917 en de massabeweging in de jaren dertig in Duitsland. Ik had de Franse commune van 1870 kunnen nemen, en de studenten in Parijs in 1968, en ga zo maar door. De drie voorbeelden die ik gaf vind ik gevarieerd genoeg. Ik probeer daarmee impliciet overeenkomsten en verschillen tussen vroeger en nu aan te geven. Overeenkomsten zijn de woede en het onbehagen. Verschillen zijn de samenstelling en de expressiemiddelen. De massa die in Nederland zijn onbehagen uit, en sommigen doen dat in de vorm van scheldpartijen en dreigementen, hetzij voor Pim hetzij tegen Pim, is een ander soort massa dan de genoemde, omdat er inmiddels anderssoortige middelen zijn om je te uiten en om de energie die in de massa zit opgesloten gaande te houden. Camera's. Internet. Ik stel de massa die zich tegen de PvdA keert dus niet gelijk aan de kiezers van de LPF (ik heb de LPF niet eens genoemd) en in de tweede plaats vergelijk ik die massa niet alleen met Duitsland in de jaren dertig, maar ook met Rusland in de jaren twintig en Frankrijk in de achttiende eeuw. Ik geef toe, het is een onderwerp dat je niet met een alinea hebt uitgeput.

Nog een reactie op jouw idee dat ik mensen zou verbieden er een zekere mening over de islam op na te houden. Dat verbied ik in genen dele. Alsjeblieft, laat eenieder erover denken wat hij wil. Laat eenieder zeggen wat hij wil. Ik ben zelf geen liefhebber van de islam, maar ik ben ook geen christen of hindoe. Ik ben geen liefhebber van godsdienst in het algemeen en al helemaal niet van een godsdienst die zich zeer openlijk manifesteert in het openbare leven. Wat ieder voor zich thuis doet, moet hij zelf weten. Ik houd van een zekere terughoudendheid in de publieke ruimte. Dat wil zeggen dat ik iedere discussie verwelkom en dat ik er graag aan meedoe, maar dat ik me a. het recht voorbehoud met anderen van mening te verschillen en b. dat ik zelf zekere gedragsregels of omgangsvormen in acht neem, waarvan ik hoop dat anderen dat ook zullen doen. Zo niet, dan is dat jammer.

Jouw mening over de gang van zaken rond Pim Fortuyn kan ik niet helemaal delen. Zo gaat dat met meningen en in discussies. Je kunt niet iedereen overtuigen. Jij mij niet en ik jou niet. Dat is niet erg. Onze meningen zijn evenveel waard en mogen beide gehoord worden. Dat er in de verkiezingscampagne over en weer dingen zijn gezegd die ze beter niet hadden kunnen zeggen is duidelijk. Dat de moord onder dekking van die verketteringen plaatsvond, geloof ik daarentegen niet. Dat de linkse partijen willens en wetens op die moord uit zijn geweest, is een interpretatie van de situatie die ik niet deel. Als je je nog even voor de geest haalt hoe de door jou met name gewraakte vergelijkingen naar voren werden gebracht, dan moet je toch met mij erkennen dat er aan Melkert en De Graaff geen grote acteurs zijn verloren gegaan. Wie kon zich door die dilettanten van Sint Genesius ook maar een moment overtuigd of geraakt voelen? Dat Fortuyn, inderdaad 'een merkwaardige paradijs-vogel uit de dark-room', een talent tot provocatie had waar jij nog een puntje aan kan zuigen was wel duidelijk. Hij was een groot acteur, die een geweldig plezier beleefde aan verleiding en uitdaging. Als iemand invloed had door zijn optreden dan was hij het. Die anderen hadden dat niet. Dat is wel gebleken. Ze verloren de helft van hun kiezers. Ik kan me voorstellen dat jij Fortuyn intens hebt bewonderd. Het is een van je goede eigenschappen te erkennen wanneer je je meerdere hebt gevonden. Andere goede eigenschappen van je zijn vasthoudendheid en loyaliteit. Het strekt je tot eer dat je Fortuyn en zijn kiezers verdedigt, al ben ik het op veel punten niet met je eens.

Ik heb nog helemaal geen duidelijk beeld van wat er zich het afgelopen jaar in Nederland heeft afgespeeld. Ik kan zo'n beetje wat zitten analyseren en verklaren, zoals we allemaal doen met meer of minder overtuigingskracht. In alle verklaringen en analyses schuilt een kern van waarheid. Maar elke verklaring zet ook als het ware ergens een streep onder, beschouwt iets als afgedaan. Een column is een manier om een deeltje van het geheel in het vizier te krijgen, maar het geheel krijg je niet in je greep. Dat is maar goed ook. Ik hoop nog veel columns te schrijven over de manier waarop we met elkaar omgaan. Ik hoop het nog vaak met je oneens te zijn en ik hoop je even vaak aan mijn zijde te treffen.

Met vriendschappelijke groet,

Nelleke Noordervliet

 

Het rekkelijke geweten van Volkert Jensma


 

NRC pleit vast in eigen krant

door Micha Kat

Toen bekend werd dat Spong en Hammerstein ook (de redactie van) NRC Handelsblad betrekken in hun strafklacht wegens 'demonisering' van Pim Fortuyn viel in andere kranten te lezen dat NRC 'laconiek bleef' onder de actie die alom wordt neergezet als opportunistisch en volstrekt kansloos. Het OM ziet vooralsnog niets in de aangifte, maar het duo heeft reeds aangekondigd tegen dit sepot in beroep te gaan bij het gerechtshof.
Kansloos of niet, NRC houdt er wel merkwaardige praktijken op na bij het voeren van zijn verdediging waar het zich blijkbaar toch toe genoodzaakt ziet. Op 15 mei bracht NRC een stuk op de opiniepagina van de hand van mr. E. Dommering dat eindigt met de woorden 'het inzetten van het strafrecht op dit moment is een aantasting op de vrijheid van meningsuiting'. Dat staat, zeker uit de mond van deze 'hoogleraar Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam' zoals onder het stuk staat vermeld. Maar blijven de woorden staan uit de mond van E. Dommering, partner van Stibbe en huisadvocaat van NRC? Die laatste hoedanigheid van Dommering stond niet onder het stuk vermeld. Pas toen de krant hierover werd benaderd door een journalist van het Advocatenblad kwam het met een rectificatie. Is hier geen sprake van lezersbedrog ten bate van de eigen zaak? Opinieredacteur Marc Leijendekker zegt dat de krant Dommering zelf heeft gevraagd de bijdrage te schrijven, maar dat men 'niet wist' dat hij tevens huisadvocaat is. Volgens Dommering hebben 'zijn eigen plan een stuk te schrijven en het verzoek van de redactie elkaar gekruisd'. De advocaat (en part-time professor): "Het doet er bovendien helemaal niets toe dat ik af en toe een zaakje doe voor NRC. Ik wil worden afgerekend op mijn argumenten."

 

De schone handen van Wilma de Rek

Verslaggeving tegenover gelovigheid in het Goede doel bij de Volkskrant, je blijft je verbazen. De eerste keer dat ik in mijn onschuld m'n ogen uitwreef, was toen ik in het katern "Stroom" van die krant ervan beticht werd op televisie 'Alle vrouwen moeten verkracht worden' te hebben gezegd. Het correcte citaat luidde:'De zachte krachten zullen overwinnen'.
Ik kon daar met de beste wil van de wereld geen schouders over ophalen. Enfin, een hoop gezeik, gedreig met advocaten en een Mevrouw die, ook na het zien van de tape, toch echt volhield verstaan te hebben wat ze had opgeschreven, je gelooft je' ogen niet. Uiteindelijk kwam er een zo klein mogelijk afgedrukte rectificatie, die niemand las maar een rechtsgang voorkwam. Afgelopen zondag zat ik aan tafel bij Paul Witteman in "Het Buitenhof". Onderwerp van gesprek was Vrije Meningsuiting en de moord op Fortuyn. Femke Halsema, kamerlid van Groen Links, verdedigde namens de politiekcorrecte gemeente van de prins geen kwaad te weten als 't ging om de zogeheten 'demonisering' van de Goddelijke Kale. Mijn overtuiging blijft dat Fortuyn het laatste slachtoffer is van de Tweede Wereldoorlog, vermoord als 'ie werd in een klimaat dat was vergiftigd door De Graaf, Melkert en Rosenmöller, met hun voortdurende beroep op Anne Frank en fascisme.
Nu ja, Halsema was 't daar uiteraard niet mee eens en toen ik inbracht dat wat mij betreft iedereen alles mag zeggen, maar dat ik me dan ook het recht voorbehoud Melkert een moordenaar te noemen - en dat de actie van Spong en Hammerstein niet mijn instemming heeft maar dat 't hier wel degelijk een koekje van eigen deeg betreft waar de geachte dames en heren met verbazend veel paniek op reageren -, leidde dat tot verontwaardiging bij mijn geachte opponente. Ik geloof niet dat Halsema, die een scherp debater heet te zijn, tevreden was met mijn aanwezigheid. Ik vroeg haar of ze wel 'ns Kamervragen had gesteld toen Mevrouw Janmaat de lucht in was gevlogen en een been verloor - Femke zat toen nog niet in de Kamer maar beriep zich op haar' verdediging van Leen van Dijke toen die homo's als zondaar had vergeleken met dieven - en ik raakte ook overigens niet erg onder de indruk van haar' bezweringen. Tot slot feliciteerde ik haar met het neerschieten van Fortuyn, 'want dat is toch wat jullie altijd gewild hebben?'
Mevrouw Halsema betoonde zich 'gekwetst' en stond na afloop tegen me te schreeuwen. Witteman had nog olijk opgemerkt 'Maar geen proces!', maar kon het ontketende schepsel niet echt troosten, geloof ik. Je staat er altijd weer van te kijken hoe weinig incasseringsvermogen progressieve gelijkhebbers aan de dag leggen.
Ik had me wel geamuseerd, al was 't maar omdat Mevrouw Halsema gewoon 'ns werd aangepakt, zoals 't hoort. Als ik ooit een debat niet had verloren - en God weet hoe vaak dat wèl is gebeurd - was 't nu, ook al omdat ik - anders dan Halsema had verwacht - tot drie keer toe uitlegde dat wat mij betreft Melkert en anderen vooral moeten zeggen wat ze willen.
De volgende morgen schreef Wilma de Rek in een TV-bespreking dat Theo van Gogh niet kon uitleggen waarom hij wel en anderen niet mogen beledigen. 't Was werkelijk een flagrante verdraaiing van wat ik had gezegd en van waarom ik Mevrouw Halsema tot razernij had mogen drijven.
Ik belde de Volkskrant en vroeg aan Wilma welk programma zij eigenlijk had gezien?
"'t Kwam anders over", zei Wilma.
Right.
Wie wil weten waarom de geest uit de fles is en honderdduizenden mensen 't zat zijn voortdurend als 'fout', 'rechts' en 'extreemrechts' te worden uitgemaakt, moet 'ns nadenken over de arrogantie van de Rosenmöllers, bij wie nog geen zweem van het inzicht heeft post gevat dat Links misschien bloed aan z'n handen heeft en dat 't niet aangaat bijna twee miljoen kiezers op Fortuyn als tweederangsburgers te behandelen. Mevrouw De Rek riep dat ik thuis hoor in het rubriekje "De demonisering van..." en dat ze verslag zou doen van mijn bezwaren. Daar was 't mij waarlijk niet om te doen.
Maar 't blijft verwonderlijk; je mag artikel één van de Grondwet niet ter discussie stellen zonder van nazi-sympathieën beticht te worden en je mag van de Volkskrant niet Melkert's recht op vrije meningsuiting verdedigen. Ze zijn écht ziende blind.
Dat neemt overigens niet weg dat 't afkeurenswaardig is en valt te betreuren dat politici als mevrouw Halsema bedreigd worden en politiebewaking krijgen; bescherming overigens die meneer De Vries, minister van Binnenlandse Zaken namens de PVDA, voor Fortuyn onnodig vond.

 

De Moord op Fortuyn en de Kunst van het Liegen

door Dick Berts

Op dinsdag 14 mei 2002 zei Frits Wester in het RTL4 Nieuws het volgende over de Commissie van der Haak, die het gebrek aan beveiliging van Pim Fortuyn aan het onderzoeken is: "In de marge van hun onderzoek zullen ze ook proberen een aantal complottheorieën uit te sluiten".
>>>

 
Hi Felix!

Gisterochtend was ik op bezoek bij Jan Blokker, die mij vertelde dat jij Frans Weisz gevraagd hebt 'de moord op Fortuyn' te verfilmen. Ik geloof niet dat Blokker er meteen een scenario in zag, maar 't is leuk om er over te ouwehoeren. Mijn vraag aan jou is; is er ook ruimte voor een versie waarin niet de theorie dat één gek de moord pleegde maar een hetze van Paars de loop van het pistool richtte?
>>>


 
 
De Grave, Ter Beek en Voorhoeve uitsluiten van bestuurlijke functies

Zeven jaar lang gingen de soldaten van Dutchbat gebukt onder de schuld die de politiek ze volstrekt ten onrechte in de schoenen heeft geschoven. Waarom hadden onze laffe militairen niet gevochten om de moslims te beschermen? Nu blijkt dat Voorhoeve dat in een rechtstreeks telefoongesprek met Karremans verboden heeft.
>>>


 
 
Pamela Kort

Volgens mij hebben de dagbladen, met hun eendrachtige actie tegen Fortuyn, hun eigen graf gegraven. Ze wringen zich al jaren in bochten om hun gestaag kelderende oplages te camoufleren, en daar is nu de golf van Fortuyn-opzeggingen nog eens overheen gekomen. Hoe groot die golf is, dat is natuurlijk weer geheim; zelfs intern. Die hoofdredacties, die zweten nu peentjes, volgens mij: PCM zit al jaren te vlassen op een goeie aanleiding om de hele zwik dagbladen in elkaar te schuiven tot er nog 1 ochtendblad (AD/Volkskrant/Parool/Trouw?) en 1 avondblad (NRC/Handelsblad?) over zijn. Pierre Vinken, die toch wel als een insider mag gelden, voorspelde dat twee jaar geleden al. Dit is voor PCM het ideale moment, lijkt mij zo, om de stervende patiënt de genadeslag toe te dienen. (Net goed. Moeten ze hun lezers maar niet zo onderschatten en minachten. Moeten ze die lezers maar niet bejegenen als proefdieren in een laboratorium, die door de schoolmeesters van de pers moeten worden opgevoed tot gehoorzame sociaal-democraten. Moeten ze maar niet schrijven dat hun eigen lezers - aan wie zij hun broodwinning danken en die hun enige échte baas zijn - tot "een politieke onderklasse" behoren als zij het wagen op de oppositie te stemmen.

Mijn voorspellingen komen tegenwoordig sneller uit dan God kan lezen: vrijdag 24 mei heeft Pieter Broertjes, hoofdredacteur van de Volkskrant, het idee gelanceerd om Het Parool te degraderen tot een bijlage van de Volkskrant. Zie hoe zorgvuldig één en ander door PCM is georkestreerd: het lumineuze idee om de pluriformiteit van de pers de doodsteek te geven, dat wordt gelanceerd door een hoofdredacteur i.p.v. de directie zelf. Die directie zit ondertussen handenwrijvend te bekijken welke dwarsliggers er het eerste uitvliegen als gevolg van deze noodzakelijke synergetische bezuinigingsingreep. Als het nu nog niet duidelijk is dat de hoofdredacties van de kwaliteitskranten een verlengstuk zijn van de PCM-directie, dan weet ik het niet meer. (AT 5 is intussen opgekocht door de gemeente Amsterdam. Dus mocht er ooit nog iets aan het licht komen over fraude op het stadhuis, of binnen de gemeentelijke dienst herhuisvesting, dan hoeven we er niet meer op te rekenen dat AT 5 daar veel aandacht aan zal besteden. Of zie ik het allemaal veel te zwartgallig? Mijn kennissen in de grachtengordel vinden van wel. "Dat is wel erg kort door de bocht", is steevast hun antwoord. Het lijkt wel of ze allemaal zelf minister zijn; het jargon beheersen in elk geval tot in de puntjes, dat moet gezegd.

Pamela Hemelrijk


 
 
Folkert & Volkert

Beschik ik over profetische gaven?
Acht Maart jl. verwonderde ik me er in een stukje op deze site over dat Fortuyn nog niet vermoord was. Ik citeerde de Telegraaf die verslag deed van de opening van een café‚ waarbij Michiel Romeijn in zijn rol van Obuma ten overstaan van diverse bulderende oud burgemeesters van Amsterdam de wens uitsprak dat Mens en Fortuyn zich business class te pletter zouden vliegen 'in een toren'.

>>>


 
 
kickme.to/pimfortuyn

De site www.kickme.to/pimfortuyn doet wat deftige kranten als NRC-Handelsblad en de Volkskrant nalaten; hij laat feiten en citaten voor zich spreken.
>>>


 
 
 
Dick Berts

Vraagt u zich nog af waarom er geen persoonsbeveiligers af konden voor de Goddelijke Kale? De staatskas was leeggeplunderd door onze politici.
Volgens de Goddelijke Kale was de staatskas -die door u en mij gevuld wordt- van het Nederlandse volk. Politiek Den Haag was het daar niet mee eens.
De staatskas is van de politici en die mogen er naar hartelust een greep in doen zonder zich daarover te hoeven verantwoorden.
Mede in verband met een film over Bram Peper, die binnenkort op de televisie verschijnt, treft u hier het onthullende betoog dat freelance journalist Dick Berts op 14 september 2000 hield voorhet FAMO congres in Vlaardingen.
>>>


 
 
Michel Korzec

Die welt ist was die tatsache ist.
(Ludwig Wittgenstein, Austrian philosopher wrote that in the trenches of the First World War in 1916. His treatise was published as Tractatus Logico-philosophicus. He published it in German and many translations were attempted. My translation is: The world consists of facts, it is useless to argue with facts).
Interpretations are free.
>>>


 
 
Pim, Pam, Pet

Gevraagd naar mijn bevindingen op de dag van Fortuyn's begrafenis, verklaarde ik voor de camera van Willem Lust: "Meneer Melkert is nu in competitie met een lijk. Da's toch weer 'ns wat anders dan een Haagse SM-kelder!"
>>>


 
 
Rehabilitatie Bram Peper: einde van de rechtstaat

door Dick Berts

De reeks gekunstelde pogingen om de gevallen minister van Binnenlandse Zaken en Overheidsintegriteit Bram Peper te rehabiliteren, bewijzen dat onze maatschappij zijn zelfreinigende vermogen volstrekt kwijt is.
>>>


 
 
Pam wordt Paranoïde

door Pamela Hemelrijk

...En zo geviel het dat ik, in een land dat door mijn kennissen in de grachtengordel nog steeds wordt bejubeld als "het meest democratische en liberale ter wereld", voor de keus kwam te staan om óf mijn beroep te verloochenen, óf mijn broodwinning op het spel te zetten. Wie had dat ooit gedacht?
>>>


 
 
Binnengekomen berichten

DEN HAAG (ANP) - De drie vermeende taartgooiers zijn vrijdag vrijgelaten. Volgens de rechter-commissaris zijn er geen wettelijke gronden om de drie verdachten langer vast te houden.
>>>
 

 
Bron

Klaas de Vries, PvdA minister van Binnenlandse Zaken, wist al drie dagen dat één van de taartgooisters een samenlevingscontract was aangegaan met de moordenaar van Fortuyn.
>>>


 
Lux et Libertas

Gisteren, 15 mei 2002, verscheen deze ingezonden brief in het NRC-Handelsblad, minus de laatste regel. Beste jongens en meisjes van de redactie, hoe zou dat nou komen?
>>>


 
Aan de hoofdredactie,

Elke advocaat zou mij ongetwijfeld hebben aangeraden om tegen Oscar te liegen dat ik geen idee heb hoe mijn column (plus interne memo) op die site terecht is gekomen. Maar ik heb mijn bekomst van leugens.

Pamela Hemelrijk
>>>


 
I saw a dead man win a fight

Wat in het Algemeen Dagblad niet mag worden afgedrukt.
De zoveelste geweigerde column van Pamela Hemelrijk.
>>>


 
Melkert Moordenaar

Gaarne maak ik gebruik van het recht dat de Heer Melkert mij gegeven heeft, getuige zijn juist gedane uitspraak op TV: "Ik mag alles zeggen!"
Goh..!
>>>
 

 
Ha Max!

Toen ik je gisteren sprak vanwege het overlijden van Martin wilde ik zwijgen, maar gezien het feit dat wij vrienden zijn, hou ik 't niet voor me; je column van afgelopen Vrijdag vond ik de slechtste in jaren.
>>>
 

 
Nachtlicht

De laatste keer dat ik Fortuyn sprak, was afgelopen Zondag 23 uur 30. De Goddelijke Kale vertelde me dat 'ie bang was en ik zei: "Dat ben je altijd!"
>>>
 

 
Lopende Zaken

En zo gewerd ons via de geëigende kanalen dat de Majesteit na de moord op Fortuyn de grootste moeite moest doen haar zoon op de Antillen te bereiken.
Alex' GSM bleek onbereikbaar, maar ook via reguliere lijnen van hotel en ambassade bleek de Troonopvolger onvindbaar.
>>>
 

 
Moordenaars

Tom de Graaff (D'66) las voor uit het dagboek van Anne Frank, om de mensen te waarschuwen dat de (toen nog) lijstaanvoerder van Leefbaar Nederland joden in de gaskamer wilde stoppen.
Gerrit Zalm (VVD) noemde hem 'een gevaarlijk man'.
Kok (PVDA) noemde hem iemand die 'groepen tegen elkaar opzet'.
Enfin, wat zal er gisteravond opgelucht adem zijn gehaald door de heren en wat zal de champagne goed hebben gesmaakt. Het zoet van de overwinning - ook al omdat de gek van de aanslag Goddank geen Marokkaan was - redt vele carrières, bijvoorbeeld die van Melkert, die heus nog wel 'ns premier zal worden.
>>>
 

 
Lakei van de Gevestigde Orde

Ik keek naar "Duivels" op AT5, programma dat blijkens z'n titel als een ware plaag onze politici wil bezoeken. 't Aardige was dat de gast van deze aflevering, Pim Fortuyn, de rollen omdraaide en in ieder geval één van de drie ondervragers des duivels maakte: Hubert Smeets was de naam.
>>>
 

 
Is H.M. van den Brink een beetje zielig?

In Vrij Nederland van afgelopen week stond een column van Hans Maarten van den Brink die ik liever niet gelezen had, want flets en ongeïnspireerd. Maar omdat 't mede over mijn persoontje ging heb ik 't er hier toch over; de bijdrage van HM maakte nog eens goed duidelijk hoe saai het openbare debat is in dit land, dat wil zeggen, hoe braaf en voorspelbaar.
>>>
 

 
Kroesjewietsj

"In het belang van de staat" draaide in Servië, TV-film door mij geregisseerd die ooit een Gouden Kalfje won, met in de hoofdrol Bata, een Joegoslavische acteur die voor de gelegenheid Koerdisch terrorist speelde. Ik had hem noodgedwongen gekozen omdat de Turken die ik achtereenvolgens voor de hoofdrol vroeg 't één voor één af lieten weten; bang voor de familie en de Geheime Dienst.
>>>
 

 
Sukkelen met Fatima

Van Le Pen ben ik geen bewonderaar, - 't zou werkelijk niet in me opkomen zo'n meneer met mijn stem te vereren - maar dat de arrogantie van de socialisten in Frankrijk op overdonderende manier is afgestraft en dat de jongens en meisjes van de SP juist in beeld werden gebracht toen de eerste voorspelling – Jospin ligt eruit - op het scherm kwam.., kon ik een glimlach niet onderdrukken.
>>>
 

 
Dames en Heren,

Je zit midden in de nacht onder de coke en behoorlijk aangeschoten TV te kijken; naar het testbeeld, want dat brengt ordening in de gedachten.
Iemand belt.
>>>
 

 
Lopende Zaken

Marcel van Dam beklaagde zich deze week in de Volkskrant over het gebrek aan historisch besef waaronder het Nederlandse volk zou lijden en gaf hiervoor als voorbeeld dat naar zijn verwachting bijna niemand op de hoogte is van wat de toenmalige premier Colijn 'aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog' voor de radio zei: "Ga nu maar rustig slapen..."
>>>
 

 
De doofpot

Hoe komt 't toch dat Van Kemenade binnen een maand tot de hoge heerlijkheid van minister van Staat bevorderd was waar zo'n procedure doorgaans een jaar of langer neemt? Via de geëigende kanalen bereikt ons het bericht dat Van Kemenade's beloning voor het wegmoffelen van voor Kok en Paars onwelgevallige feiten in zijn rapport over de doofpot bij Defensie - tot minister van Staat geroepen worden, is een hele eer - de ritselaar toekwam op last van Hare Majesteit, want, in haar eigen woorden: "Ik heb 'm nodig voor de Kabinets-formatie."
>>>
 

 
Via de geëigende kanalen

De ongekroonde hoofdredacteur van de Volkskrant, Michaël Zeeman, zendt net als zijn collega Garschagen van het Algemeen Dagblad, nu ook bevelen rond. Zeeman is ontslagen bij de Volkskrant maar bedong ter ere van zijn vertrek een éénjarig contract voor het correspondentschap van de krant in Rome. Dat is jammer voor Willem Beusekamp, die terug moet, en jammer voor Zeeman, die zijn vaste dienstverband kwijt is.
>>>
 

 
Rotterdam

En zo gewerd ons langs de geëigende kanalen een messieve afkomstig van de hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad, Oscar Garschagen. Het Rotterdamse sufferdje verliest duidenden lezers per maand maar dat is binnenkort vast afgelopen.
Lees en geniet mee:
>>>
 

 
Morgen Gij

En zo gewerd ons via geëigende kanalen ter redactie dat de Volkskrant thans in conflict verkeert met Michaël Zeeman, voormalig Chef Kunst, aanrander en geweldenaar.
Wat wil het geval?
Zeeman heeft door middel van een gejatte pincode ingebroken op het scherm van literatuurmedewerker Willem Kuiper, de man die hem destijds naar de Wibautstraat haalde.
>>>
 

 
De Goddelijke Kale

't Was de Zondagmorgen na zijn vraaggesprek met de Volkskrant; professor Pim klonk als door onheil bezocht, een beetje bedremmeld, als een in de knop gebroken belofte.
"Ze hebben me genaaid," zei Fortuyn: "Ze hebben één-vijfde van wat ik heb gezegd uitvergroot en in de krant gezet. Ik heb niks meer. Straks ben ik failliet.
Ik weet niet hoe 't verder moet.
Zal ik stoppen?"
>>>
 

 
Ha Rob!

Van harte gefeliciteerd met het goede resultaat dat je namens de PVDA in Amsterdam boekte bij de verkiezingen voor de Gemeenteraad. Hoewel jouw partij in Noord, Geuzenveld en Osdorp - typische Leefbaar-wijken - stevig verloor en ik vermoed dat 15 Mei a.s. ook Amsterdam massaal Fortuyn zal stemmen, is 't geen geringe prestatie om in de schaduw van de huidige kneuzenparade die namens de sociaal-democratie door het land sukkelt, zo overeind te blijven.
>>>
 

 
de Volkskrant   vrijdag 8 maart 2002
Vrije woord gaat meestal boven verbod op discriminatie
>>>
 

 
   
Juffrouw Elatik!

Wat een genoegen om gisteren op de voorpagina van Het Parool te mogen lezen dat U van plan bent tegen mij te gaan procederen: "Grote shit! Dit pik ik niet. Dit is laster. Dit wordt een proces."
Wanneer daagt U mij voor de rechter?
En op grond waarvan?

>>>
 

 
In Orde met Michiel Romeijn

In De Telegraaf van 15 Februari jl. doet Stan Huygens verslag van de opening van café "De Omval", waar uit de mond van Michiel Romeijn - uitgedost als Obuma - kon worden opgetekend: "Even verderop zag ik Harry Mens en Pim Fortuyn aan een tafeltje zitten. Ik hoop dat hij business class gaat vliegen, in één klap de torens in."
Er werd - uiteraard - 'gebruld' van het lachen.
>>>
 

 
Prinses Lama

Prinses Juliana trekt zich 'steeds verder in haar eigen wereld terug', dwalende door de paleisgangen met als hartekreet: "Ik wil neuken! Ik wil neuken!"
Omdat de prinses vaker geneigd is haar lakeien te bespugen wordt ze aan het Hof 'de Lama' genoemd.
Ik ontleen deze laatste informatie aan een uitzending van 'In De Ban Van De Week' op BusinessRadioNews waarin presentator Youri Albrecht enige vragen voorlegde aan Léon de Winter.
Volgens De Winter is 't wat hard om de dementerende grootmoeder des Vaderlands 'lama' te nomen en had 'ie daar in zijn oneindige mildheid 'labrador' van gemaakt, 'want dat vind ik een lief dier.'
>>>
 

 
Fortuinlijk Nederland

En zo gewerd ons uit het hart van de natie een citaat uit het dagboek van Anne Frank, aangehaald door de grote denker Tom de Graaf (D'66) om het Nederlandse volk op te roepen het Gevaar geen kans te geven. Meneer de Graaf is iemand van wie je bij wijze van spreken verwacht dat 'ie het lijk van dat vermoorde meisje nog neuken zou als dat een Kamerzetel zou opleveren, en eens temeer kreeg ik het gevoel dat Fortuyn mijn stem verdient.
>>>
 

 
In Extremis

Van alle verschrikkingen die het moderne leven de mens doet ondergaan is vakantie toch wel 't ergste. Onder bedreiging ben ik overgehaald om in Thailand gedwongen te recreëren met Hans Teeuwen, zijn vrouw en mijn geliefde Suzan, woonachtig te Australië. Ik heb al gezegd nìet op een olifant de jungle in te zullen hobbelen, nìet naar de rivier Kwai te tuffen en al helemaal geen sekstoerisme te willen ondergaan. Met dat laatste kon iedereen leven en thans verheug ik mij op de massages van 87-jarige vrouw'tjes.
>>>
 

 
Koning Onbenul

De opwinding over priester Braun is terecht en begrijpelijk, zoals ik er ook met m'n verstand niet bij kan dat onze Kroonprins wegkomt met een vraaggesprek waarin 'ie als vergoelijking van zijn schoonpapa aanvoert dat meneer drie mensen in zijn omgeving verdwijnen zag en ook weer terugkomen, 'dus hoe kon hij weten wat er gebeurd is?'
>>>
 

 
De onstuitbare Vooruitgang

Restaurant De Kas had bij aanvang beloofd dat ook buurtbewoners welkom zouden zijn voor een kop koffie of chocola, maar dat is er niet van gekomen. Wel is 't al twee jaar een puinhoop in het park vanwege werkzaamheden rond het restaurant. Vooral de penoze heeft de gang naar De Kas weten te vinden, wat te merken valt aan de Porsche's en andere zwartgeld-automobielen die door het park rijden. Dat mag niet, maar wie er wat van zegt krijgt te maken met agressieve chauffeurs, die graag uitstappen.
>>>
 

 
De damp van Onbegeerd

't Kan aan m'n leeftijd liggen - 44, en al jaren een veelbelovende toekomst achter me - maar ik word niet meer zo gegrepen door de Derde Nota Ruimtelijke Ordening of de Noord-Zuid-dialoog. Ik had gehoopt dat de ziekte van de verlegenheid me niet een leven lang zou doen blozen maar - ik zeg dit zonder koketterie – er is geen hoop dat mijn persoontje ooit nìet in de ban van dames zou verkeren.
>>>
 

 
In welke krant heb ik dit gelezen?

En zo gewerd ons uit de boezem van het hof dat Majesteit geen genoegen neemt met de duizend stoelen die waren aangeschaft voor de plechtigheden rondom het Huwelijk in de Nieuwe Kerk. Dit komt, onze koningin heeft overal verstand van, met name ook van d'r lui' togus. Het Prins Bernhard Fonds, dat bedoeld is om zogeheten 'culturele projecten' te steunen, kreeg een koninklijke wenk de nieuwe duizend te bekostigen.
Wie is voorzitter van het Prins Bernard-Fonds?
>>>
 

 
Freek

Om Oudjaar te vieren zat ik bij Jan Mulder naar Freek de Jonge te kijken toen halverwege de komiek Zelve binnentrad. 't Is ongemakkelijk kijken naar zo'n show als de maker persoonlijk aanwezig is - wat doe je wanneer het geval niet te harden blijkt? - en ik haalde dan ook opgelucht adem toen de eindtitels voorbij kwamen.
Wat een show!
>>>
 

 
Enfin

Veel amusanter vond ik de reactie van mediadeskundige Martin Bril. Bril meende dat ik 'brave' televisie maak, 'zoals alle Nederlandse TV'. 't Treft natuurlijk dat deze gevreesde Volkskrant columnist op papier een toonbeeld is van onverschrokkenheid.
Maar 't leukste is 'ie toch in het wild.
>>>
 

 
Geachte Heer Berber

En zo kon 't gebeuren dat een aangevraagde bijdrage voor de totstandkoming van het door Gwen Eckhaus geschreven scenario "Home Is Where The Heart Is" à fl 35.000,- geen genade kon vinden in de ogen van Uw zogeheten 'deskundigen'. Anders dan het Binger-instituut, dat razend enthousiast bleek over Mevrouw Eckhaus' inderdaad hartverscheurende vertelling, achtte Uw Commissie haar pennenvrucht 'onwaarschijnlijk'. Wie ben ik, die zelf de eerste vijfentwintig duizend gulden van het geval voor zijn rekening nam, om met Uw Edelen van mening te verschillen?
>>>
 

 
Juffrouw Elatik!

Van Uw partijgenoot Rick van der Ploeg vernam ik dat U het hele akkefietje omtrent het afgelasten van "Aïsja", U weet wel, dat toneelstuk over de pedofiele aanvechtingen van de Profeet waarvan wij onder Marokkaanse druk geen opvoering mochten zien, betreurt als 'een blooper', als iets wat U liever niet gezegd zulde hebben.
>>>
 

 
Kerstavond

Mijn zoon was bij me op Kerstavond. Hij had de boom opgetuigd met ballen, een scheef hangende piek en engelenhaar. Alleen een stalletje met os en herders werd mij te grijs. We hadden echte kaarsen, met vlammetjes die lekten in het donker.
Hond Igor stond kwispelstaartend naast de boom. Ik hield een emmer water klaar.
>>>
 

 
Stem

Ik ben een vrouw die weinig eisen stelt. Misschien ben ik wel een tuthola... daar ben ik niet kinderachtig in. Ik wil een sprankje liefde, dat wil zeggen, iemand die beweert dat-ie om me geeft, dat-ie mij de mooiste vindt en de liefste - al weten we allebei beter, natuurlijk - prinses die er is. In mijn ervaring zijn mannen er niet. Ze zijn er wel en praten tegen me, maar in hun hoofd zijn ze niet bij me. Of bedriegen me ter plekke, met hun ogen.
>>>
 

 
Minoes

In De Ban Van De Ring is met al z'n vertoon van techniek en geld een beetje - hoe zeg ik dat nu - kinderachtig. De landschappen zijn prachtig, de wezens verbluffend, décors overdonderend en er is waarlijk geen bal aan, wat de brekebeentjes van de vaderlandse filmpers ook mogen beweren.
>>>
 

 
Familie en andere onwelvoegelijkheden

Maria Goos is de majoor Boshardt van het Nederlandse drama. Ooit heb ik een monoloog van haar hand verfilmd in opdracht van de IKON. De titel van het geval is me nu even ontschoten, maar 't ging over een man die aan een bar vertelt dat 'ie dertig jaar niet heeft mogen neuken, tot z'n vrouw hem op een avond bemoedigt om zich toegang te verschaffen tot haar geheime grot.
"Dadelijk is Rusland-Nederland. Daarna kom ik bij je..."
"Nu of nooit...", zegt ze.
Nooit meer dus en dat terwijl Oranje de wedstrijd ook nog verloor.
>>>
 

 
On the move

Eén van de meisjes van "Loïs Lane" had me gevraagd om nu toch 'ns langs te komen, want er was een groep van twaalf zangeressen die optrad voor het Goede Doel, iets met Aidsbaby's in Afrika. Plaats van handeling; nachtclub de Panama.
Ik rolde uit de taxi en zette m'n kraag op. Onder een lantaarnpaal stonden drie negerettes te ginnegappen, tot ze me zagen en de presentator met complimenten overlaadden: "Jij bent één van de weinige Nederlanders die leuk en intelligent is ...
Dag lieve jongen!"
>>>
 

 
The Thrill Of It All

Omdat ik ongeneselijk ouderwets ben heb ik laatst een verzameling van vier CD's gekocht met het mooiste van Roxy Music. Ik was zestien toen ik op een transistor starend over de baren van Katwijk aan Zee "Do The Strand" hoorde; dat nummer heeft me nooit meer losgelaten omdat het in mijn naar decadentie hunkerende oren de ultieme verbeelding was hoe jong, sexy en wild te zijn.
>>>
 

 
OPDEDOOS

Drieduizend piek per stukje, daarvoor wilde ik wel schrijven voor Penthouse.
Maar waarover?
Niets is zo voorspelbaar als te moeten lezen over de zwellende knots van de matador die het vrouwtje tot orgastische jubel drijft. Geef mij de verveling, de minnaar die Hem niet meer omhoog krijgt, de minnares die nooit meer begeerd zal worden vanwege haar toenemende omvang. Geef mij de nachtcrème die dames op leeftijd als glimmende monsters jong noch fris, begeerlijk noch verleidelijk, doet wachten op de man die nooit meer komen zal; haar bed is koud geworden, haar hart van steen. >>>

 
 

 
Lopende Zaken

Van Dis jat en raust door werk van anderen en verkoopt onder eigen naam honderd duizenden exemplaren en in de kwaliteitscourant snellen de lakeien toe om meneer van dienst te zijn.
't Is allemaal gruwelijk bedacht.
Nee, dan Fortuyn. Hedenmorgen werd ik gebeld door een meisje van Het Parool dat mij vroeg of ik op hem zou stemmen?
Maar natuurlijk!
En bent U al gevraagd om aan zijn kabinet deel te nemen?
Natuurlijk niet!
>>>
 

 
Dàn dooft het licht...

Yourie Albrecht van Vrij Nederland had mij vanwege z'n opiniepagina gevraagd om m'n gevoelens over de oorlog in Afghanistan vast te leggen. Dat doe ik graag, juist in het Volk & Vaderland van de politiekcorrecte gemeente.
>>>
 

 
Perverse onnozelheid

't Gekke is, zo gauw Kabul bevrijd was kwamen er Afghanen op CNN uitleggen dat ze bijzonder verheugd waren verlost te zijn van de Taliban en dankbaar voor de precisiebombardementen van de Amerikanen. Vrouwen lieten hun gezicht zien, mannen scheerden hun baard af, er mocht weer muziek gedraaid worden en vliegeren - de nationale sport, uiteraard verboden door Allah's gedachten-politie – werd in ere hersteld. 't Is natuurlijk schandelijk dat de Afghanen niet naar Paul Rosenmöller geluisterd hebben en dat Amerikanen voor de zoveelste keer als bevrijders worden binnengehaald.
>>>
 

 
Haar zij de glorie

Een meneer die de gangen van de Viet-Cong placht in te duiken om 'de spleetogen' op hun eigen terrein te verrassen, vertelde dat 'ie met de oren van zesendertig omgelegde tegenstanders naar Amerika terug kwam, waar de douane zijn trofeeën in beslag nam.
Hij verlangde nog altijd naar de oorlog.
>>>
 

 
Koning Joop

Zoals mensen maar niet kunnen geloven dat ik geen zonderlinge stalker ben die juffrouw Elatik achtervolgt om haar verborgen vrouwelijkheden maar me gewoon afvraag waarom zij, als hotemetoot van de PVDA, toneelstukken wil verbieden en hoe haar aangeboren onnozelheid tot zulke grote hoogten kan reiken, zo zal er ook getwijfeld worden aan mijn bewondering voor Joop Schafthuyzen, beschermheer van Gerard Reve.
>>>
 

 
Ha Rob!

Precies een jaar geleden liet Fatima Elatik in de Volkskrant noteren dat wat haar betreft opvoering van het toneelstuk "Aïsja" niet door hoefde gaan omdat ''t misschien wel moediger is het stuk niet te doen als grote groepen gelovigen erdoor gekwetst worden'.
>>>
 

 
Niet om te lachen

Ik wist maar niet hoe een stukje te schrijven over waarom die demonstratie van verleden week voor 'de Vrede' niet deugde; niet omdat de optocht anti-Amerikaans was, niet omdat de deelnemers weerzinwekkende hypocrieten zijn die hun vrijheid van afwijkende mening te danken hebben aan de Amerikaanse atoomparaplu die ons tot op heden beschermt tegen de geitenneukers en ook niet omdat miljoenen Westerse vrouwen een geheim delen dat ze met niemand kunnen delen, zich vingerend op Bin Laden, die Prins der Duisternis...
>>>
 

 
Mijnheer Wolffensperger!

Hoe 't nu precies komt dat U zo halverwege de avond mijn persoontje onder de loupe nam en verklaarde 'Jij hebt alle kansen gemist en bent gemarginaliseerd', weet ik nog steeds niet - U keek er ook zo ernstig bij - maar wèl was mij duidelijk dat U recht uit het hart sprak en danig geïrriteerd leek. En ja, als de grote denker van de NOS mij de les leest over televisie en gemiste kansen, dan ben ik natuurlijk onder de indruk.
>>>
 

 
Goede Pieter

Wat een genoegen om je weer 'ns te mogen schrijven, juist ook na onze laatste ontmoeting te Utrecht, toen mijn stukje over waarom jouw "Nynke" de lucht in is gestoken en Maas' "Down" niet, geen genade vond bij de weekdieren die de redactie van de Festival-Dagkrant vormen.
>>>
 

 
Grijzer

Wie zou niet melancholiek worden van de invallende duisternis op een warme herfstdag? Zojuist naar "De Ontdekking van de Hemel" geweest, merkwaardig onpersoonlijke film ondanks een fraai God-shot boven de toegangspoort van Auschwitz ("Arbeit macht frei") en enig gedans van een hoofdpersoon langs prikkeldraad over doodlopend spoor.
>>>
 

 
Dwergenneuker

Ik ben nog 'ns verliefd geweest op een kraakster in de Poelestraat, en dat tijdens de winter dat Wiegel als Minister van Binnenlandse Zaken in een helikopter boven de ingesneeuwde dorpen hing.
Waarom verlieft men zich?
Omdat haar fiets daar stond.
>>>
 

 
De ideale vrouw

Tsja... vermoedelijk ben ik meer een billen- dan een tieten-man: ik kan buitengemeen geil worden als ik denk aan al die heerlijke plooirokjes uit het Wassenaarse waaronder, als totems van kwetsbaarheid en schaamte, bipsen van fatsoen schuil gaan. Ik gebruik expres het woord 'bips' omdat 't zo klinkt als van dames die over hun gecastreerde Fido zeggen dat 'ie 'geholpen' is.
Werelden van bedwongen wanhoop gaan schuil achter zulk precieus taalgebruik.
>>>
 

 
Mevrouw Elatik!

Nog niet zo lang geleden stond U vooraan in TV-programma "Het Zwarte Schaap" om ondergetekende van allerhande te beschuldigen. U riep bijvoorbeeld 'Doe 'ns normaal!' naar aanleiding van een fragment waarin ik, zittend naast een gesluierde bimbo genaamd Mevrouw Van Gogh, de voordelen van clitorisbesnijding aanbeval bij de Nederlandse man: 'Ze worden er rustig van!'
>>>
 

 
Ingezonden brief

't Blijft altijd amusant om een afgewezen vrouw haar vet te zien halen, maar in dit geval heeft 't ook iets zieligs. Want anders dan Oster ons wil doen geloven, heeft Vinken haar nooit serieus genomen en zich na een korte, vreugdeloze verhouding van Mevrouw ontdaan zoals een pit wordt uitgespuugd.
>>>
 

 
Reünie

Vierenveertig droeve lentes en dan toch nog naar de reünie van het Rijnlands Lyceum te Wassenaar. Om over de nieuwsgierigheid te beschikken alle lijken uit de kast nog eens te bezichtigen moet men wel beschikken over een perverse interesse in het verstrijken van de tijd. Persoonlijk was ik er vijf jaar geleden ook al bij en mijn grote interesse ligt in parelketting & plooirok; wij Rijnlanders komen om de vijf jaar samen.
>>>
 

 
Copyright André Bakker - 020 - 6557707

foto: André Bakker
Bekakte moed

De Zondag overleden film-distributeur Robbert Wijsmuller was een wonder van opgewekt bekakt-zijn. Hij kon beeldend vertellen hoe zijn moeder in het Jappenkamp voor zijn ogen in elkaar geslagen werd: "Stout geweest!" Hij hield van innemen - hij kon in gruwelijk tempo gedistilleerd achterover slaan en maakte een paar van zijn meest succesvolle deals door de tegenpartij compleet onder tafel te drinken - , hij hield van duur eten, hij hield ervan om in Cannes met de Rolls te komen voorrijden bij het Carlton en was ook nooit te beroerd om het verzamelde gepeupel van de filmpers vanuit het vliegtuig op zijn wijngaarden te wijzen. En toch was Wijsmuller geen snob.
>>>
 

 
Marokko voor de Marokkanen

Zolang het Sloterparkbad niet open kan vanwege Marokko's bloem, zolang uit het eerder aangehaalde onderzoek bleek dat juist in Marokkaanse kring duizenden de aanslagen van harte toejuichen, zolang ik deze lijst van wreveligheden naar believen nog langer kan maken, zolang zou 't de burgemeester sieren zich iets minder druk te maken om hullie en iets meer om de doorsnee burger, moslim of ongelovige, christen of joods.
>>>
 

 
De functionele vriendschappen van Mathijs van Nieuwkerk

Van Nieuwkerk kan aan mensen uitleggen waarom hij als directeur recht heeft op tweeëneenhalve ton per jaar terwijl zij genoegen moeten nemen met fl. 250,- voor het presenteren van een uur live-TV. Ook dit talent mag niet onderschat worden. Van Nieuwkerk kan met tranen in de ogen de verzamelde onnozelaars van de AT5-redactie toespreken:
"Zo'n kans mag je niet laten lopen."
>>>
 

 
Hoezo?

Uit een enquête blijkt dat 22% van de hier woonachtige Marokkanen van mening is dat een aanslag op Amerika geoorloofd is. Van alle kanten wordt ons nu verzekerd dat dit percentage als een behoorlijke meevaller moet worden aangemerkt aangezien zodoende driekwart er dus anders over denkt.
>>>


 
 
Onder pygmeeën

Het onderstaande stukje kon niet worden afgedrukt in de Dagkrant van de Utrechtse Filmdagen, omdat, aldus Frans Afman, 'Pieter Verhoeff vice-voorzitter is van ons bestuur en je zulke dingen niet mag citeren over de zoon van Mark Moorman. Verder hechten wij aan een goede relatie met de pers.'
Oordeelt U zelf… >>>
 
 

 
Gut

Dit alles stemt bijzonder dankbaar. Als iets me kwiek en fris houdt, is 't de razernij van de dames en heren. En vort maar weer.
>>>
 
 

 
Felix Meritis

Omdat ik altijd 't mooiste zoek in de mens schreef ik voor mijn geestesoog een scenario waarin Felix wraak neemt op Kok. Rottenberg - ultiem vernederd door de beoogde premier tijdens de formatie van Paars 1 - lekte om Kok niet de eer te geven zelf zijn besluit wereldkundig te maken en sneed hem de pas af om nog langer na te kunnen denken of terug te komen op Het Besluit.
>>>
 

 
Lopende Zaken

Nooit is in de Nederlandse politiek iemand wreder afgestraft vanwege haar huidskleur. Niet Varma - die bepaald van Lotje getikt is en hulp van het gesticht nodig heeft - dient onder vuur te liggen, nee, de gewetenloze exploitant van het politiekcorrecte levensgevoel, Rosenmöller dus, die zich nu door haar 'belazerd' voelt, verdient alle minachting.
>>>
 

 
Aan L. Noordman

Ach, als verklaard voorstander van het harmonie-model heb ik 't toch al zo moeilijk en altijd gedacht dat de politie inderdaad mijn beste vriend was...
Afgelopen Dinsdag reed ik op mijn fiets door het rode licht op de Vijzelgracht, een overtreding waarvoor ik door U van mijn zadel werd getrokken. U en Uw collega fietsten achter mij aan en vingen de dader met de plichtsbetrachting deze ernstige zaak waardig.
>>>
 

 
 
Kanker!

Gisteren werd ik gebeld of 't OK was dat er een compilatie van anderhalf uur zou worden gemaakt van de vraagesprekken die Sylvia Millecam aan me heeft weggegeven op TV, Vrijdagavond a.s. te herhalen op Net 5.
En wat moesten wij daar nu 'ns voor vragen?
"Twintigduizend", zei ik: "En ik wil 't niet hebben..."
>>>
 

 
Het mislukte

Van Dis hield zich kranig na de mislukte uitzendingen van "Zomergasten" van de laatste weken. Niet dat 'ie Barend en Van Dorp het vuur na aan de schenen legde, maar minder verkrampt was 't allemaal wel; er kon zelfs gelachen worden. Van Dorp zei twee keer: "Je mag me alles vragen, maar daar geef ik geen antwoord op", en Barend raakte bijna weer in tranen over z'n 'verwekker', en liet er geheel zelfvertederd op volgen dat je in zijn geval daarom juist vreugde ondervindt 'een goede vader' te zijn. >>>
 

 
Waarom zwemmen niet leuk is

Al een half jaar plons ik vijf morgens per week in het De Mirandabad, dit alles tot heil en zegen van mijn bloeddruk, het hart en wat er zo al meer aan te ondersteunen organen in mij klopt en borrelt. De geur van chloor slaat mij telkens tegemoet, en datzelfde penetrante aroma omhult mijn lijf als een jas, zodat ik de rest van de dag te herkennen ben aan m'n damp. >>>
 

 
The Sopranos

Zoals de grote scenario-schrijver Hierboven soms de pijn in het hart doet opsteken als een briesje over rimpelloos water, zo mag ik graag kijken naar Tony Soprano, vooral als 'ie aan de psychiater probeert uit te leggen dat 'ie van z'n moeder houdt en dat men over moeders niet zulke schandalige gedachten mag hebben als zij, Mevrouw de psych, hem probeert in fluisteren.
"'t Is een lief oud vrouwtje, zij heeft alles voor mij over gehad..!"
Wij weten met hem wel beter natuurlijk. >>>
 

 
I don't know why I love you

De onbegrijpelijke schoonheid van muziek, wat moet je ermee? Je adem inhouden bij de eerste accoorden van een nieuw nummer dat veelbelovend klinkt. Accepteren dat jij met je manische kop sommige nummers tweehonderd keer achter elkaar wilt horen. Het nummer door je hoofd laten spoken en met pesterige regelmaat het refrein of dat ene basloopje meehummen. Weten: 'Toen was ze verliefd op me, en ze draaide dit avonden lang...' >>>
 
 
Leefbaar Theo

Meneer De Hoop Scheffer bijvoorbeeld beschouw ik als een rechtse katholiek en een tamelijk sukkelige politicus; niet iemand om gepassioneerd over te raken. In de vaderlandse politiek is er eigenlijk maar één oplichter die mijn bijzondere aandacht verdient: Paul Rosenmöller. >>>

 
Ik had een droom...


 

Idee Koninklijke Wave gestolen
 
Wie o wie?

Wie o wie?
Slijmen of
Schelden?
Schrijf Terug!